Porady prawne dla wszystkich

Od epoki Cesarstwa Rzymskiego, którego zbiór zapisów prawnych studiują jeszcze obecnie wszyscy studenci prawa, wiele się pozmieniało, mimo że założenie jest to samo. Ludzkie życie kierowane jest kodeksami, które wymyśla i ustala władza ustawodawcza – parlament. Idea istnienia prawa w takiej postaci, jaka zdaje się przeciętnemu Kowalskiemu jasna, jest dość enigmatyczna i nieco, można powiedzieć, wewnętrznie niezgodna. Dlaczego? Otóż prawo jest stworzone po to, by każdy go przestrzegał, teoretycznie więc każdy człowiek powinien pamiętać wszystkie funkcjonujące zapisy prawne. Fizycznie nie może być to jednak wykonalne – nieprzebrana ilość przepisów jest niemożliwa do zapamiętania także przez osoby, które kilka lat trawią na studiowanie prawa, nawet przez mistrzów mnemotechniki. Tak czy siak, przepisów trzeba pilnować.

Z tego powodu istnieje tyle kancelarii prawnych. Do prawnika, jaki po kilku latach studiowania przepisów jest najczęściej wyuczony w pewnej wybranej gałęzi zapisów prawnych, można pójść po wsparcie w chwili, gdy czytanie, pojęcie i zastosowanie jakichś przepisów jest nieklarowne, kłopotliwe, albo, co czasami też się zdarza, niezgodne z innymi przepisami – prawo (zobacz klikaj) czasem nie jest perfekcyjne, tworzone jest wszak przez człowieka.

krakowlegal.pl/
Źródło: flickr.com
Z czym konkretnie da się skierować się do kancelarii prawnej? Na przykład z poleceniem reprezentowania osoby fizycznej lub firmy na sali sądowej lub w sprawie postępowania przed rzecznikiem lekarskim. Sąd lekarski to nie jest błachostka i bez pomocy sprawdzonego mecenasa się nie obejdzie (zobacz tu). Różnym ludziom zdarza się, że są o coś oskarżeni czy też samemu czują się przez innych skrzywdzeni – moralnie, finansowo lub w odmienny sposób. Aby jednak swobodnie poruszać się po przepisach prawa, trzeba naprawdę doskonale je poznać, inaczej się po prostu nie wygra – tu wymagana jest dobra kancelaria prawna. Kraków to najlepszy przykład miasta, gdzie funkcjonuje wielu członków palestry o wszelkich specjalizacjach. Oprócz kancelarii adwokackich, jakich głównym zadaniem jest reprezentacja kogoś innego przed sądem, istnieją także kancelarie radcowskie (link do strony), w których możemy liczyć na wsparcie radcy prawnego w takich przypadkach jak postępowanie dyscyplinarne lekarzy, odpowiedzialność zawodowa lekarzy, sprawy rozwodowe, polubowne rozwiązywanie drobnych sprzeczek sąsiedzkich i wiele pozostałych problematycznych tematów.