Potrzebujesz szybko otrzymać zwrot nadpłaconego podatku, zastosuj wersję PIT przez internet

PIT 37 jest najpopularniejszym formularzem wykorzystywanym przy rozliczaniu się z Urzędem Skarbowym . Zeznanie podatkowe na druku PIT 37 składają wszystkie osoby, które zatrudniane są przez swojego pracodawcę w ramach umowy o pracę, umowę o dzieło lub umowę zlecenie.

obliczanie podatku
Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com
W tych przypadkach podatnicy potrącają podatek w wysokości 18 lub 32 procent, w zależności od wielkości osiągniętego dochodu to znaczy dokonują obrachunku na zasadach ogólnych. W przypadku formularza PIT 37 podatnicy mogą rozliczać się jednoosobowo lub razem z małżonkiem – www.pitonline.pl/pit-37/. Pary które, skorzystają z przywileju rozliczenia preferencyjnego, mogą otrzymać niższą kwotę podatku.

W sieci jest wiele programów dotyczących wypełniania druków PIT i sposobu ich dostarczania do określonego, zgodnie z miejscem zamieszkania urzędu skarbowego. Przy składaniu zeznania rocznego coraz większa grupa osób wykorzystuje formy wspierania wytypowanych z listy przygotowywanej przez resort MPiPS, instytucji, oddając 1 proc. należnego podatku. W części I formularza płatnik ma możliwość wpisania numeru Krajowego Rejestru Sądowego fundacji pożytku publicznego, którą chce wesprzeć. Na jej rachunek bankowy, skarbówka przekazuje 1 proc. podatku.

dokumenty
Autor: 5of7
Źródło: http://www.flickr.com
Przekazanie 1 proc. podatku przez podatnika na konto instytucji pożytku publicznego nie niesie za sobą żadnych innych obciążeń. Płatnik tylko dokonuje decyzji, czy swój 1 proc. chce oddać darowiznę na rzecz organizacji pożytku publicznego, czy zasilić nim budżet państwowy. Wypełniony druk PIT można nadać drogą pocztową lub online – pit online. Dostarczony PIT 37 przy użyciu internetu ma wiele pozytywnych stron. Przede wszystkim, dzięki temu bez zbędnego drukowania dodatkowych egzemplarzy, bez odwiedzin w skarbówce lub nudnego oczekiwania w kolejce do okienka pocztowego, płatnik bez zbędnych formalności i komfortowo dostarcza swój druk PIT 37 do określonego według miejsca zamieszkania urzędu skarbowego. Ponadto dzięki deklaracji online, podatnik wcześniej otrzymuje zwrot nadwyżki podatku.