Małe podsumowanie wszystkich wrocławskich uczelni wyższych

Wrocław to miasto należące do najbardziej rozległych w kraju. Z tego wynika spora liczba wyznaczników tego miejsca, do jakich należy przykładowo gęste zaludnienie. We Wrocławiu mieszka bowiem bardzo dużo osób. Wśród nich niezwykle wysokie miejsce zajmują studenci, którzy nierzadko przyjeżdżają z innych miejsc, a we Wrocławiu zamieszkują na jakiś czas w domach studenckich lub w mieszkaniach.

studia
Źródło: http://www.sxc.hu/

Co roku ilość studentów w tym mieście wzrasta, co ma znaczny wpływ na charakter tego miasta. Wrocław bowiem już dawno temu można było określić mianem miasta studenckiego, jednak obecnie to określenie jest szczególnie trafne. Bierze się to oczywiście w dużej mierze z obecnej mody na studiowanie. Ponadto jednak trendowi temu sprzyja duża liczba uczelni wyższych we Wrocławiu. Poza uniwersytetem i politechniką są tam bowiem również różnorodne uczelnie o charakterze wyspecjalizowanym. Ponadto oprócz szkół publicznych w dużej liczbie występują także uczelnie prywatne, w których studiowanie jest płatne.

Uniwersytet i PolitechnikaNiewątpliwie najbardziej istotnymi, a zarazem kształcącymi największą liczbę ludzi uczelniami we Wrocławiu są Uniwersytet Wrocławski oraz Politechnika. Jak jest wiadome profile nauczania na tych uczelniach są bardzo zróżnicowane. Politechnika jest uczelnią zdecydowanie techniczną, kształcącą w dziedzinach i przedmiotach określanych ogólnie jako ścisłe. Niejednokrotnie mówi się, że ludziom po tej uczelni łatwo jest uzyskać zatrudnienie w zawodzie. Z kolei Uniwersytet kształci na kierunkach bardziej humanistycznych. Wynika stąd specyficzna tendencja, według której na Politechnice przeważają studenci płci męskiej, a Uniwersytet jest uczelnią stosunkowo sfeminizowaną.

Szkoły prywatne
Wyszukując w Internecie frazę „szkoła wyższa Wrocław” można odszukać dokładne informacje nie tylko na temat najbardziej znanych publicznych uczelni, ale również w kwestii tych, na których studiowanie nie jest darmowe. W tej kwestii Wrocław też dysponuje bardzo bogatą ofertą. Zarówno profile, jak i wysokość opłat na uczelniach takich są cechami niezwykle różnorodnymi. Całkiem częstym zjawiskiem jest fakt, że na niektórych uczelniach tego typu występują kierunki nieosiągalne na uczelniach publicznych.