All Posts Tagged “BHP”

Organizowanie kwestii połączonych z zakresem bhp

Każdego przedsiębiorcę angażującego pracowników obowiązują przepisy związane z zapewnieniem stosownych warunków pracy, oraz dokonaniem całościowych zasad BHP.
Znaczące jest, iż zatrudnienie pracowników nie powoduje niezbędności stworzenia specjalnego stanowiska pracy, na którym obszar obowiązków obejmowałby prowadzenie dokumentacji BHP.