All Posts Tagged “dane”

Jeżęli masz firmę zatroszcz się o obowiązkowe składki

Posiadanie przedsiębiorstwa jest bardzo trudne. Chodzi tu rzecz jasna o zorganizowanie pracy, bogatą działalność promocyjną, lecz również o akty prawne, których każdy przedsiębiorca zobowiązany jest się trzymać.
Początkujące przedsiębiorstwa często miewają kłopoty z wytyczeniem wysokości składek, jakie należy odprowadzać przykładowo do ZUS.

Legalny i pewny zwrot podatku od zagranicznego pracodawcy

Podatek dochodowy jest obowiązkowy dla każdych pracujących i tworzy podstawowy dochód budżetu każdego państwa. Zwrot podatku z zagranicy realizuje się na podstawie przepisów legislacyjnych aktualnych w danym kraju.
Warto jednakże mieć pojęcie, że w większej części wypadków podatek dochodowy zostaje nadpłacony i po zwieńczeniu pracy, względnie roku obrachunkowego można starać się o zwrot podatku z zagranicy.

Jak po wyceniać nieruchomość? – Samemu, używając wyceny przez sieć, czy też prosząc o to fachowca?

Jak można zobaczyć po naszym dzisiejszym tytule, powstało kilka rodzai wycen nieruchomości. Dziś skupimy się na wymienionej trójce, aby ukazać różnice między nimi, lecz nie tylko, albowiem wszystkie te opcje pomijając te najbardziej widoczne różnice posiadają też pojedynczą bardzo charakterystyczną – a jest nią najzwyczajniej cena.