All Posts Tagged “fiskus”

W jaki sposób przeprowadzić płacenie wszystkich składek.

Każda osoba jaka pragnie ustanowić prywatną firmę powinna mieć regon. Wpis, lub zmiana wpisu w rejestrze REGON przedsiębiorców będących osobami fizycznymi zachodzi na podstawie danych z wniosku, jaki przedsiębiorca składa za pośrednictwem blankietu elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra odpowiedniego do spraw gospodarki, oraz za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej.