All Posts Tagged “księgowa”

Na które zagadnienia musi koniecznie zwrócić uwagę księgowa, która prowadzi księgi przychodów i rozchodów firm budowlanych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych jest zajęciem czasochłonnym i oczywiście wymagającym od konkretnej osoby wiedzy, kompetencji i doświadczenia. A zatrudnienie na etat księgowej jest powiązane z dodatkowymi wydatkami, więc bywa ono po prostu mało opłacalne – pensja dla dodatkowego pracownika zawyża koszty prowadzenia przedsiębiorstw. Stąd ich właściciele starają się szukać oszczędności, a rezultatem takich poszukiwań okazuje się najczęściej powierzenie prowadzenia księgowości czterdziestolatkom zatrudnionym w biurach rachunkowych.