All Posts Tagged “management”

Zamawiający wiedzą, jakie dokładnie mają kryteria

Pochodzący z języka angielskiego skrót outsourcing it w rozwinięciu brzmi outside-resource-using. Jest to pewnego rodzaju wydzielenie ze struktury generalnej organizacji danej firmy części projektów, jakie są przekazywane podwykonawcom w formie zleceń. Tego typu podwykonawstwo może się okazać dla wielu przedsiębiorstw dobrym rozwiązaniem i jest coraz częściej i chętniej wykorzystywane przez wiele branż. Odbywa się wówczas określona koncentracja wszelkich procesów zarządczych na jasno zdefiniowanych zadaniach.