All Posts Tagged “nośniki”

Poufne dane muszą być zniszczone

Każdy kto tylko spotkał się kiedykolwiek w swojej firmie z dokumentamiokreślonymi jako tajne lub poufne, bez wątpienia idealnie zdaje sobie sprawę z tego, iż takich papierów nie może wyrzucać do śmieci, jedynie warto je zniszczyć w taki sposób, by nikt inny nie mógł dojrzeć danych, które się na nich znajdują. Możemy zutylizować je samodzielnie w specjalnej niszczarce, ale także możemy to polecić zewnętrznej zakładowi.