All Posts Tagged “Obligacje”

Papiery wartościowe ciekawym sposobem na najlepszą formę zaufanych inwestycji.

Obligacja to rodzaj papieru wartościowego, zwykle podlegającego niezmiennemu oprocentowaniu uzależnionemu od inflacji. Jest to dokument poświadczający pożyczkę podmiotowi na wcześniej umówiony termin. Pożyczkobiorcą może być kilka podmiotów – najczęściej jest to skarb państwa, od pewnego czasu może to być również samorząd czy przedsiębiorstwo. Oba typy różnią się na kilka sposobów. Najbardziej widoczną różnicą jest forma wypłacania należności – w przypadku obligacji skarbu państwa wypłata całej sumy.