All Posts Tagged “obowiązki”

Kodeks pracy bardzo ostro odnosi się do zagwarantowania zagwarantowania przez pracodawcę właściwych warunków pracy.

Już w chwili przyjmowania pracownika na pracodawcy spoczywa obowiązek przeprowadzenia mu szkolenia wstępnego z dziedziny bezpieczeństwa pracy na wskazanym stanowisku. Pracownik, nim rozpocznie wykonywać powierzoną mu pracę jest zobowiązany przejść staż ogólny z zakresu kwalifikacji i wiedzy koniecznej do wykonywania jego zadania, jak też instruktaż stanowiskowy uzależniony od zajmowanego stanowiska.