All Posts Tagged “papier”

Poufne dane muszą być zniszczone

Każdy kto tylko spotkał się kiedykolwiek w swojej firmie z dokumentamiokreślonymi jako tajne lub poufne, bez wątpienia idealnie zdaje sobie sprawę z tego, iż takich papierów nie może wyrzucać do śmieci, jedynie warto je zniszczyć w taki sposób, by nikt inny nie mógł dojrzeć danych, które się na nich znajdują. Możemy zutylizować je samodzielnie w specjalnej niszczarce, ale także możemy to polecić zewnętrznej zakładowi.

Papiery wartościowe ciekawym sposobem na najlepszą formę zaufanych inwestycji.

Obligacja to rodzaj papieru wartościowego, zwykle podlegającego niezmiennemu oprocentowaniu uzależnionemu od inflacji. Jest to dokument poświadczający pożyczkę podmiotowi na wcześniej umówiony termin. Pożyczkobiorcą może być kilka podmiotów – najczęściej jest to skarb państwa, od pewnego czasu może to być również samorząd czy przedsiębiorstwo. Oba typy różnią się na kilka sposobów. Najbardziej widoczną różnicą jest forma wypłacania należności – w przypadku obligacji skarbu państwa wypłata całej sumy.