All Posts Tagged “rozpatrzenie”

Odwołanie od nienależytej decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Każdy ma prawo wnieść odwołanie od nienależytej decyzji ZUS. Odwołanie nie łączy się z żadnymi kosztami. Osoba niezadowolona z rozstrzygnięć ZUS ma prawo zakwestionować w sądzie zarówno odmowę uznania świadczenia, jak i ustaloną jego wielkość. Realne jest jednakże odwołanie od decyzji ZUS tylko o zmianę orzeczeń w całości, albo w części, ale nie o jej unieważnienie. Po złożeniu odwołania, ZUS ma miesiąc na ponowne przeanalizowanie sytuacji. Jest w stanie w takim przypadku zmienić, albo uchylić wydaną przez siebie decyzję.

W internecie znajdziemy dany jak napisać zarzuty od nakazu zapłaty

Od postanowienia sądu mamy szansę się odwołać
Czasami jesteśmy uwikłani w takie kwestie, że zdania na temat tego co musimy zrobić, podejmuje sąd. To on sprawdza wszystkie argumenty jednej oraz drugiej strony, a następnie decyduje co powinniśmy wykonać, a co więcej określa jeszcze okres, w którym to jego postanowienie musi zostać zrobione. Na szczęście jak się okazuje, wciąż możemy próbować odwołać się od jego orzeczenia oraz postarać się robić wszystko, żeby wykazać, czemu się z nią nie zgadzamy i czemu czujemy się przez nią skrzywdzeni.