All Posts Tagged “Senat”

Porady prawne dla wszystkich

Od epoki Cesarstwa Rzymskiego, którego zbiór zapisów prawnych studiują jeszcze obecnie wszyscy studenci prawa, wiele się pozmieniało, mimo że założenie jest to samo. Ludzkie życie kierowane jest kodeksami, które wymyśla i ustala władza ustawodawcza – parlament. Idea istnienia prawa w takiej postaci, jaka zdaje się przeciętnemu Kowalskiemu jasna, jest dość enigmatyczna i nieco, można powiedzieć, wewnętrznie niezgodna. Dlaczego? Otóż prawo jest stworzone po to, by każdy go przestrzegał, teoretycznie więc każdy człowiek powinien pamiętać wszystkie funkcjonujące zapisy prawne. Fizycznie nie może być to jednak wykonalne – nieprzebrana ilość przepisów jest niemożliwa do zapamiętania także przez osoby, które kilka lat trawią na studiowanie prawa, nawet przez mistrzów mnemotechniki. Tak czy siak, przepisów trzeba pilnować.