All Posts Tagged “strony”

Czy opłaca się zawierać umowy? Czy są sytuacje, kiedy nie trzeba tego robić?

Umowa jest złożenie dwóch takich samych postanowień. Ma ona często postać pisemną a do tego najczęściej stanowi bardzo cenny dowód w ewentualnych postępowaniach sądowych. Każda umowa, w postaci ustnej, lub na papierze jako akt notarialny, jest wiążąca dla obu stron. Nie oznacza to natomiast, iż każda z nich jest dokumentem. Nasze prawo tak na prawdę umożliwia zawieranie kontraktów w różnej formie, niektóre natomiast umowy wymagają wyjątkowej formy, tak jest przykładowo w momencie sprzedaży nieruchomości.

Jeśli założyłeś firmę, z pewnością potrzebujesz pieczątkę – zobacz, gdzie kupić najlepszą

Każde przedsiębiorstwo musi posiadać pieczątkę. To nie tylko warunek formalny, ale i istotna sprawa dla zwyczajnego funkcjonowania. Pieczątkami oznacza się dokumenty, pisma, FV, ale również koperty przy wysyłce korespondencji do urzędników i klientów.