All Posts Tagged “szkolenia”

Przeprowadzanie szkoleń dla kadry zarządzającej to znaczący element budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw

Żaden menadżer nie pracowałby w zawodzie, gdyby nie kluczowe umiejętności, równie ważne, co
wykształcenie kierunkowe.Kierownicy muszą także cechować się poczuciem odpowiedzialności, a także myśleć strategicznie. Menadżerem to osoba w firmie, która podejmuje ważne decyzje, jak również do jej zadań należy zarządzanie zespołem ludzi oraz organizowanie, kontrolowanie.

Dlaczego przez cały czas warto się doszkalać, jakie są najbardziej popularne szkolenia i kursy.

Przed laty jak miało się jakiś wyuczony zawód, to można w nim było pracować do końca życia, nierzadko w jednym zakładzie. Obecnie sytuacja bardzo się zmieniła, pracownicy muszą się wykazywać większym poziomem mobilności i reagować na zmiany na rynku.

Agent ubezpieczeniowy – to zajęcie dla każdego?

Jeżeli szukamy pracy i nie mamy pojęcia co będzie dla nas dobre, to starajmy się poszukać czegoś, co w jakiś sposób będzie odpowiadało naszym przymiotom charakteru. Jeśli są trudności z kontaktem z innymi ludźmi, to nie szukajmy pracy, w której pertraktacje z klientami będą na czymś standardowym, albowiem najprawdopodobniej się w takim zawodzie nie odnajdziemy

.