All Posts Tagged “termin”

Co jak długi okres mogą być powtarzane szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz do czego muszą one przygotowywać pracowników?

Każdy zwierzchnik jest zobligowany do zagwarantowania swoim członkom personelu przeszkolenia, na którym poznają oni problemy powiązane z zachowaniem między innymi bezpieczeństwa na ich stanowiskach.