All Posts Tagged “Tłumaczenie”

W jaki sposób znaleźć porządne biuro tłumaczeń dla twojej firmy?

Kupując z innego kraju samochód lub składając dokumenty urzędowe napisane w języku obcym przeważnie okazuje się, że konieczne może być ich tłumaczenie . Jednak zgodnie z polskimi przepisami nie wszyscy mogą to zrobić, nawet jeżeli doskonale opanował dany język. Aby dokument mógł zostać przez urzędy uznany to przetłumaczony być musi przez tłumacza przysięgłego, posiadającego właściwy zakres uprawnień do takich rzeczy. Droga do uzyskania takich uprawnień nie jest szybka i prosta.