All Posts Tagged “tożsamość”

Zezwolenie na pobyt tymczasowy obcokrajowca – dowiedz się szerzej w naszym artykule!

Obcokrajowiec niebędący obywatelem kraju, który planuje bytność w Polsce, przez okres dłuższy niż kwartał, musi ubiegać się o udostępnienie zezwolenia na pobyt czasowy. Przebywanie w Polsce przez okres krótszy aniżeli trzy miesiące potrzebuje posiadania wizy, lub innej formy legalizacji zamieszkania.
Zezwolenie na pobyt czasowy jest udzielane maksymalnie na 3 lata.