All Posts Tagged “ubezpieczenia”

Odwołanie od nienależytej decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Każdy ma prawo wnieść odwołanie od nienależytej decyzji ZUS. Odwołanie nie łączy się z żadnymi kosztami. Osoba niezadowolona z rozstrzygnięć ZUS ma prawo zakwestionować w sądzie zarówno odmowę uznania świadczenia, jak i ustaloną jego wielkość. Realne jest jednakże odwołanie od decyzji ZUS tylko o zmianę orzeczeń w całości, albo w części, ale nie o jej unieważnienie. Po złożeniu odwołania, ZUS ma miesiąc na ponowne przeanalizowanie sytuacji. Jest w stanie w takim przypadku zmienić, albo uchylić wydaną przez siebie decyzję.

Jeżeli interesuje nas nabycie dobrego ubezpieczenia warto poświęcić temu dużo czasu

W obecnych czasach ilość zagrożeń, jakie zdołają występować zupełnie nieoczekiwanie jest na nieszczęście niezwykle duża. Z tego względu ubezpieczenia winny być kwestią zajmującą każdego. Przeważnie przyzwyczajeni jesteśmy do zakupu ubezpieczeń OC i AC, które są obowiązkowe przy posiadaniu auta.