All Posts Tagged “ugoda”

Firma powinna uważać na zawierane zobowiązania

Każda umowa jaka zostaje podpisana w zakładzie, powinna okazać się prawidłowa z obowiązującym prawem i nie ma szansy go w najmniejszy sposób omijać. Nie ciągle jesteśmy w stanie powiedzieć, czy wszystko jest właściwie, czy czasem nie utracimy na zawarciu takiego a nie innego zobowiązania, dlatego właśnie najlepiej robimy jeśli wynajmiemy prawnika, który przed podpisaniem każdej istotniejszej umowy będzie ją przeglądał oraz będzie nam mówił, czy wszystko jest tu dokładnie tak jak stać się musi.