All Posts Tagged “VAT-7”

Z jakimi następstwami trzeba się liczyć w przypadku nie złożenia deklaracji VAT-7?

Każdemu z nas chyba nie raz zdarzyło się o pewnych sprawach zapomnieć. Co jednak gdy zapomnimy o przedłożeniu tak ważnej deklaracji VAT-7 (14)? Dla powtórzenia – złożenie deklaracji VAT-7 wiąże się też z wniesieniem opłaty z tytułu VAT-7 a więc z podatkiem należnym na rzecz Skarbu Państwa. Nieterminowe złożenie deklaracji a także nieuiszczenie opłaty podatku wiąże się z negatywnymi efektami podatkowymi.