Wzór przemysłowy. Czym się charakteryzuje

niekiedy pojawiają się wątpliwości czy istnieje różnica między wzorem użytkowym a wzorem przemysłowym? Odpowiedź jest twierdząca, bo najprościej rzecz ujmując wzór użytkowy to patent, natomiast wzór przemysłowy odwołuje się do wyglądu produktu, a także nie jest zależny od cech technicznych. Co jeszcze jest ważne?

Rozwijając wątek definicji jednego, jak i drugiego wzoru powinniśmy zaznaczyć, że wzór użytkowy to tak jak nazwa mówi – jest to rozwiązanie funkcjonalne (kształt i budowa, trwała postać rzeczy). Mowa tu o rzeczy materialnej, co oznacza, iż do takiej grupy nie możemy zaliczyć na przykład, strategii produkcji czy związków chemicznych. Wzór przemysłowy precyzuje zewnętrzną formę wytworu, a określają ją w szczególności kształty, kolorystka oraz surowiec danego wytworu tzw patenty.
Prawo
Autor: controlarms
Źródło: www.flickr.com

Oba rozwiązania posiadają zbieżne konieczności. jednym z nich jest idea innowacji, jaka oznacza, iż przedterminem zgłoszenia w Urzędzie Patentowym powinny być innowacyjne. Kolejna kwestia dotyczy rejestru znaków towarowych, a mówi o tak zwanej innowacji światowej. Ważne jest też zwalczanie nieuczciwej konkurencji. znaczy to, że kiedy pragniemy zarejestrować wzór użytkowy musimy się liczyć z tym, iż jeśli coś jest znane za granicą, a w Polsce nie, to nie mamy prawa do tego typu rejestracji. Jednakże w stosunku do wzorów przemysłowych jest dopuszczalna tak zwana „ulga w nowości” (czyli przepisy są mniej restrykcyjne).

Kolejny wymóg zmusza nas do dostarczenia surowca ilustracyjnego. Jeśli mowa o wzoru użytkowym za pojęciem ilustracji kryje się rysunek techniczny, zaś, jeśli chodzi o wzór przemysłowy mówimy o rysunku lub fotografii.

W obu przypadkach powinniśmy również załączyć opis zgłoszenia, jednocześnie jak to ma miejsce w innych zagadnieniach, rodzaje objaśnień się różnią. Dobrze jest zlecić taki opis rzecznikowi patentowemu, chociaż musimy wiedzieć, że nie istnieje taki obowiązek. Po prostu, jeśli nie wiemy, jak się do tego zabrać lub nie mamy na to czasu, lepiej powierzyć to komuś, kto wykona tę pracę idealnie. Zobacz też znak towarowy ochrona.

Ten opis można potraktować jako zagajenie i zachętę do dalszego zgłębiania pojęcia. wątek jest rozległy, na pewno nieograniczony do tego, co zostało tu zawarte. nade wszystko miarodajne informacje znajdą Państwo oczywiście na stronie www urząd patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.